Turvallisuusauditoinnit

Toimipaikan/- tilojen turvallisuusauditointi

Toteutettavissa räätälöitynä mille tahansa toimipaikalle tai tilalle
  • Pelastussuunnitelmat
  • Turvallisuussuunnitelmat
  • Toiminnan jatkuvuuden hallinta
  • Hätätilanne- ja turvallisuusohjeet
  • Toimitilat (alue, kuori, tilat), tekniset turvajärjeselyt ym. 
  • Työskentelyn/toiminnan riskienarviointi
  • Turvallisuusjohtaminen
  • Henkilöturvallisuus