Turvallisuusauditoinnit/-koulutukset sekä työsuojelupäällikköpalvelut

Toimipaikan/-tilojen turvallisuusauditointi

Toteutettavissa räätälöitynä mille tahansa toimipaikalle tai tilalle
 • Toimitilat (alue, kuori, tilat), tekniset turvajärjeselyt ym.
 • Henkilöturvallisuus
 • Pelastussuunnitelmat
 • Turvallisuussuunnitelmat
 • Toiminnan jatkuvuuden hallinta
 • Hätätilanne- ja turvallisuusohjeet
 • Työskentelyn/toiminnan riskienarviointi
 • Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuuskoulutus henkilöstölle

 • Työturvallisuus
  • lainsäädäntö
  • valvonta
  • tilojen riskien arviointi
  • Atex määräykset
  • työn vaarojen tunnistaminen
 • Toiminta hätätilanteissa
 • Aggressiivisen henkilön kohtaaminen

Työsuojelupäällikköpalvelut

 • Lakisääteiset työsuojelupäällikön tehtävät
 • Työsuojelun yhteistoiminta
 • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • Työturvallisuus koulutukset