Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Työturvallisuuslain mukainen työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

“Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.”

  • Otamme huomioon vaarojen tunnistamisessa ja riskien arvioinnissa kaikki tarvittavat seikat, mm:

   • Erilaiset työntekijät
   • Työskentelytilat
   • Työn kuormitustekijät
   • Esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ym. 
   • Mahdolliset muut vastaavat seikat